Nový zákon o obalech v Německu: splňujete vše, co novela ukládá?

  • Blog
Sdílet:

Od prvního července vstoupil v Německu v platnost nový zákon, který výrazně zvýšil ekologické standardy pro sbírání, třídění a likvidaci obalových materiálů. Rozšířil registrační povinnost na všechny druhy a není tedy možné distribuovat zboží bez zapsání do centrálního systému Lucid. Navíc jsou prodejci povinni přihlásit se do duálních systémů. 

nový zákon o obalových materiálech a registraci do centrálního systému Lucid v Německu

Přihlášení do centrálního registru obalů 

Každý výrobce, distributor a internetový prodejce (i poskytovatel služeb), který nabízí zboží konečným spotřebitelům v obalech, má od 1. 7. 2022 povinnost hlásit informace o všech obalových materiálů uváděných na německý trh. Včetně obalů dosud nepodléhajících účasti v systému. Provádí se po přihlášení do centrálního registru Lucid. Nedodržení se bere jako přestupek, za který je možné uložit pokutu až 200 000 Eur. Registr je veřejný, takže si zápis dané společnosti lze jednoduše ověřit. 

Je třeba třeba hlásit:

  • přepravní obaly, 
  • opakovaně použitelné obaly, 
  • jednorázové nápojové obaly podléhající zálohování, 
  • maloobchodní a skupinové obaly, které se nehromadí jako odpad u soukromých konečných spotřebitelů, 
  • maloobchodní balení nebezpečného zboží, 
  • maloobchodní a skupinové obaly, u kterých dosud nebyla ohlašovací povinnost. 

Podívejte se přehledně na kompletní výčet obalů, které podléhají nutnosti registrace. Výčet je rozdělen na obaly podléhající a nepodléhající systémové participaci. Hlásit je však nyní potřeba oba typy. U obalů podléhajících participaci je nutné uvádět objemy.  

duální systémy a centrální registr Lucid v Německu

Zapojení do duálních systémů 

Všichni výrobci, distributoři a internetoví prodejci se rovněž musí přihlásit do tzv. duálních systémů. Tedy uzavřít smlouvu s některým z odběratelů a platit mu za sběr a recyklaci obalů. Duální systémy se celostátně starají o sbírání, třídění a recyklaci materiálů z průmyslu a obchodu (pověřují likvidací soukromé nebo komunální společnosti).

Jednotliví prodejci tedy vykazují přes centrální registr Lucid množství a typ obalů uvedených na trh. Podle toho platí některému z 11 duálních systémů (počet se může měnit dle aktuální situace) příslušný tzv. účastnický licenční poplatek. Spotřebitel tedy v ceně baleného zboží platí i likvidaci a recyklaci obalu.

Pokud jste zahraniční prodejce a nemáte v Německu pobočku, kontaktujte tzv. garanta – zástupce zplnomocněného k tomu, aby zajistil plnění zákonných povinností. 

Poskytovatelé duálních systémů a garanti se mohou měnit. Aktuální platný seznam tedy doporučujeme vyhledat pomocí klíčových slov, například  Liste duale Systeme Deutschland. 

V systému se evidují materiály skleněné, papírové a kartonové, kovové, hliníkové, plastové, nápojové kartony, jiné komopozitní obaly a další materiály. Po zadání ročního množství vyprodukovaných obalů pro každou kategoii si můžete v online kalkulačce společnosti Belland Vision GmbH, která je součástí duálncíh systémů, odhadově spočítat cenu za likvidaci odpadů.

Zdroje: BellandVision GmbHDie Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, Export do SRN 

Zaujali jsme vás? kontaktujte nás

Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.