• Blog
  • Případové studie

Za 8 let do 4 zemí: Jak Skladová okna dobývají střední Evropu

Slovensko, Rakousko, Německo, Maďarsko. Do těchto čtyř zemí expandoval kuřimský e-shop s okny za…

  • Blog

Proč chtít analýzu zahraničního trhu před vstupem na něj?

Vstup na zahraniční trh musí být založen na datech , a proto se bez prvotní analýzy neobejdete. I…

  • Blog

Skonto - sleva za včasnou platbu faktury v Německu

Čím dál více se v německy mluvících zemích setkáváme v B2B sektoru s tzv. skontem za včasnou…

  • Blog

Lokalizace? Co to je?

Když jsme před 5 lety začali pomáhat klientům se vstupem na zahraniční trh, ptali jsme se jich na…

  • Blog

Trendy v elektronickém obchodě pro rok 2020

Rozvoj elektronického obchodu nám každý rok přináší spoustu novinek , ať už v oblasti technologií,…